Privacy policy

Denne fortrolighedspolitik beskriver hvordan Orange Cyberdefense Denmark A/S . (”Orange Cyberdefense” eller “vi”) indsamler og anvender persondata, som du enten efterlader gennem elektroniske spor og/eller afgiver, når du besøger vores website, orangecyberdefense.com/dk, og bruger de forskellige services og aktiviteter, som vi tilbyder.

 1. Indsamling af persondata
 2. Brug af persondata, formål og retsgrundlag
 3. Opbevaring
 4. Samtykke
 5. Sikkerhed
 6. Dine rettigheder
 7. Links til andre websites
 8. Ændringer i denne fortrolighedspolitik
 9. Kontakt

1. Indsamling af persondata

Vi informerer dig altid, inden vi indsamler dine persondata. Vi indsamler de følgende persondata om dig: navn, e-mailadresse, telefonnummer, CV, stillingsbetegnelse, firmanavn, madpræferencer og sprogkundskaber. Vi indsamler muligvis anden persondata, hvis de skønnes nødvendige for at fuldføre bestemte arrangementer. I sådanne tilfælde vil vi altid informere dig, inden vi indsamler persondataene.

Vær opmærksom på at det er nødvendigt at indsamle visse persondata, for at du kan bruge websitets funktioner. Hver af de relevante formularer vil angive om det er obligatorisk eller valgfrit for dig at oplyse persondataene. Hvis det er obligatorisk at oplyse persondataene, vil det relevante felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du beslutter ikke at oplyse de pågældende persondata, kan du muligvis ikke bruge funktionen. Eksempelvis skal du oplyse dine kontaktoplysninger for at vi kan besvare en anmodning fra dig.

Hvis du oplyser persondata om andre personer end dig selv, skal du sikre dig at du indhenter samtykke til at give os persondata fra de pågældende personer.

Persondata bliver indsamlet, når du anvender funktionerne som er nævnt herunder:

 • Når du abonnerer på et nyhedsbrev
 • Når du søger et job hos Orange Cyberdefense eller Når du uploader en jobansøgning
 • Når du efterlader en kommentar
 • Når du downloader dokumenter
 • Når du tilmelder dig arrangementer
 • Når du tilmelder dig vores akademi

2. Brug af persondata, formål og retsgrundlag

Når du bruger vores website bliver persondata indsamlet og brugt til de følgende formål:

 • Nyhedsbreve og anden salgsfremmende kommunikation
 • Salgsfremmende materiale generelt
 • Behandling af anmodninger fra dig
 • Tilvejebringelse af kundesupport og kommunikation
 • Udvikling af produkter og tjenester
 • Statistik og analyser
 • Administration af vores brugerkonti

Behandlingen af dine persondata vil ofte være nødvendig for at kunne imødekomme din anmodning eller udføre vores services. Vi understreger at Orange Cyberdefense kun vil bruge dine persondata til marketingaktiviteter, hvis du forudgående har givet eksplicit samtykke til en sådan brug.

Under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen kan det være nødvendigt at dele data med offentlige myndigheder. Vi kan også dele dine persondata for at iværksætte, udføre eller forsvare vores lovmæssige rettigheder. Desuden vil dine persondata blive delt med alle juridiske enheder af Orange Cyberdefense (“Orange Cyberdefense”):

 • Orange Cyberdefense Nederland B.V. (Holland)
 • Orange Cyberdefense NV (Belgien)
 • Orange Cyberdefense UK Limited (Det Forenede Kongerige)
 • Orange Cyberdefense Sweden AB (Sverige)
 • Orange Cyberdefense Denmark A/S (Danmark)
 • Orange Cyberdefense Norway AS (Norge)
 • Orange Cyberdefense Germany GmbH (Tyskland)
 • Orange Cyberdefense France (Frankrig)

I tilfælde af reorganisering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en evt. deling af data i sådan en forbindelse finde sted i overensstemmelse med lovgivningen som regulerer en sådan behandling af persondata på det pågældende tidspunkt.

Cookies

Vi bruger cookies på vores website. Du kan få mere at vide om vores brug af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her.

3. Opbevaring

Orange Cyberdefense vil slette dine persondata, når vi ikke længere har brug for dine persondata til at kunne opfylde de førnævnte formål. Vi kan dog behandle dine persondata i længere tid i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet eller berettiget til det i henhold til lovgivningen.

4. Samtykke

Når du bruger vores website, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine persondata baseret på dit samtykke.

Vær opmærksom på at du kan trække dit samtykke tilbage på et hvilket som helst tidspunkt. Kontakte os, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Du kan trække dit samtykke tilbage ved at:

 • sende en e-mail til privacy@orangecyberdefense.com; eller
 • ved at bruge vores e-mail præferencecenter; eller
 • via et link i vores marketing e-mails; eller
 • ved at ringe til os på +45 70 200 332.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, vil vi stoppe behandlingen af dine persondata, medmindre vi er berettiget eller forpligtet til at fortsætte behandlingen eller lagringen af dine persondata på et andet retsgrundlag, f.eks. i henhold til lovgivningen.

Tilbagetrækningen af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen inden tilbagetrækningen.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, vil du muligvis ikke være i stand til fuldt ud at benytte funktionerne på vores website.

5. Sikkerhed

Vi har indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau ligesom vi kræver, at betroede tredjeparter, som behandler din personlige information, gør det samme. I overensstemmelse hermed anstrenger vi os for at sikre dine persondatas fortrolighed og integritet.

6. Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til de persondata, som vi behandler og opbevarer om dig, under iagttagelse af visse lovbestemte undtagelser.

Desuden har du ret til at modsætte dig indsamlingen og videre behandling af dine persondata. Derudover har du ret til at berigtige dine persondata eller til at kræve at vi indskrænker behandingen af dine persondata.

I tilfælde heraf vil vi uden unødig forsinkelse slette de persondata som vi har registreret om dig, medmindre vi må fortsætte behandlingen på et andet lovmæssigt grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at forsvare et retskrav eller for at imødekomme en anmodning fra dig.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om at vi giver dig en oversigt over dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt anmode os om at overføre sådanne data til enten dig eller en anden datakontrollør.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som ovenfor beskrevet, så kontakt os (se kontaktoplysninger i afsnit 9 nedenfor).

I forbindelse med anmodninger vedrørende dine rettigheder, beder vi dig om at give os tilstrækkelig information til at vi kan behandle din anmodning, inklusive navn og e-mailadresse, samt at du identificerer dig. Hvis det er nødvendigt, kan vi bede om yderligere information. Vi vil besvare din anmodning så hurtigt som muligt og inden for en måned.

Hvis du er uenig i måden vi behandler dine persondata på eller de formål som vi behandler dine persondata efter, kan du enten kontakte os, foretage juridiske skridt ved de almindelige domstole eller du kan indsende en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Copenhagen K
Tel. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
e-mail: dt@datatilsynet.dk
Website: https://www.datatilsynet.dk/

7. Links til andre websites

Vores website kan indeholde links til andre websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på andre websites (tredjeparts websites) eller for sådanne tredjeparters procedurer vedrørende indsamling og behandling af persondata. Hvis du besøger et website fra en tredjepart, bør du læse fortrolighedspolitikken og andre relevante politikker hos ejeren af dette website.

8. Ændringer i denne fortrolighedspolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne fortrolighedspolitik baseret på væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner og for at forbedre websitet.

9. Kontakt

Hvis du ønsker at opdatere, korrigere eller slette persondata som vi har registreret om dig eller hvis du har nogen spørgsmål vedrørende denne fortrolighedspolitik, så kan du kontakte os:

Orange Cyberdefense Denmark
Roskildevej 522
2605 Brøndby
Tlf.: +45 70 200 332
E-mail: privcy@dk.orangecyberdefense.com

Udgave 1.0 – 9 marts 2020