Vores tilgang til Managed Security Services

Managed Security Services er kernen i vores forretning. Vores portfolio af services er sammensat på en sådan måde, at kunden bliver præsenteret for data i deres egen kundeportal. Data vil være beriget og prioriteret i en sådan grad, at kundens specialister kan fokusere på at rette/udbedre de sårbarheder, miskonfigurationer eller andet, vi adviserer vores kunder om, hurtigt og effektivt.

Vi videreudvikler kontinuerligt vores enkelte services, og lancerer løbende nye services, som adresserer det aktuelle trusselsbillede, og imødekommer dermed vores kunders behov og understøtter deres forretning.

Vi kan nu på ” Managed Threat Detection – Log” anvende data fra Microsoft Sentinel som datagrundlagt – og vi har netop lanceret ”Managed Cloud Security – infrastructure” – for at vores kunder kan overlade en del af de ressourcekrævende opgaver omkring sikkerhed i skyen til os.

Klik på den enkelte service herunder for mere information.