1. White papers
  2. Datasheet: SecurePrevent Vulnerability Management

Datasheet: SecurePrevent Vulnerability Management

Start systematisk med at reducere din eksponering baseret på det ønskede risikoniveau

Automatisk og kontinuerlig sårbarheds scanning af hele din IT infrastruktur, giver dig den nødvendige indsigt, med en riskbaseret tilgang, så du kan benytte vores anbefalinger til at afhjælpe kritiske sårbarheder før en cybersecurity hændelse finder sted.