Security awareness trainingen

  1. Academy
  2. Security awareness trainingen

Security awareness trainingen

Je ziet het pas als je het door hebt. In een wereld vol digitale technologie is beveiliging en privacy wel degelijk veranderd. Maar ondanks alle oplossingen om ons te beveiligen, nemen de security incidenten alsmaar toe. Zien de medewerkers het echte gevaar (op de lange termijn) nog niet in of beschouwen zij dit als complex en beperkend? Zijn wij uit het oog verloren wat wij nu écht moeten beschermen?

Cyberdefense Academy kan uw medewerkers trainen zich weerbaar te maken tegen kwaadwillenden. Na de workshop kunnen zij kwaadwillenden herkennen en hebben zij handvatten om hun gedrag in weerbaarheid aan te passen.

An offensive look at security

Om uw technische medewerkers en beheerders te wapenen met kennis om kwetsbaarheden en misconfiguraties te kunnen signaleren en het daarmee kwaadwillenden minder eenvoudig te maken uw infrastructuur en/of applicatie binnen te dringen, kunnen zij deelnemen aan onze ‘An offensive look at network and application security’ trainingen.

Bekijk hier de algemene voorwaarden van de Orange Cyberdefense Academy. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Contact