1. Blog
  2. Wet bescherming persoonsgegevens

Wet bescherming persoonsgegevens

 

Organisaties zijn per 1 januari 2016 verplicht om datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Er blijken nogal wat misverstanden te bestaan over deze meldplicht. Op straat hebben wij gevraagd naar de meningen over deze vernieuwde meldplicht. De vraag: “Welke organisaties mogen absoluut geen data lekken?” leverde interessante antwoorden op!

Delen