1. Case studies
  2. Educatie
  3. Fioretti College

Fioretti College

Het Fioretti College in Veghel is een middelbare school voor mavo, vmbo en pro leerlingen. Het Fioretti College valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).

Uitdaging

Wbp en GDPR

Scholen zijn sinds de wet meldplicht datalekken verplicht om datalekken te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 worden tevens nieuwe Europese regels van kracht, de General Data Protection Regulation. “Onze bedrijfsvoering moeten wij op deze nieuwe wetgeving inrichten. Mogelijke inbreuken, menselijke of technische fouten moeten gesignaleerd kunnen worden en de procedures, met daarin onder meer rollen en verantwoordelijkheden om te voldoen aan de meldplicht, moeten bekend zijn”, aldus John Kivits, Hoofd ICT van het Fioretti College.

Oplossing

Door de vernieuwde wetgeving is bij het management, bestuur en personeel van het Fioretti College meer bewustwording ontstaan. Hebben wij het goed voor elkaar? Zijn wij voorbereid op hackers? Zijn personeels- en leerlinggegevens makkelijk benaderbaar van buitenaf? Hebben wij controle over onze systemen? Welke risico’s lopen wij en welke kosten zijn hieraan verbonden? Deze vergrote bewustwording is dé perfecte gelegenheid om de in- en externe systemen te testen.

Met de penetratietest van Orange Cyberdefense wordt inzicht geboden in de mate waarin de ICT infrastructuur bestand is tegen aanvallen van buitenaf en kunnen onverwachte zwakke plekken in de beveiliging worden blootgelegd.

 

Download case studie

Delen