1. Case studies
  2. Educatie
  3. Friesland College

Friesland College

Het Friesland College, een regionaal opleidingencentrum (ROC) in het noorden van Nederland, verzorgt middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneducatie aan meer dan 15.000 studenten.

Uitdaging

De manier van lesgeven op het Friesland College is uniek. “Op onze locaties zijn traditionele leslokalen met schoolbanken amper nog te vinden. Dat komt omdat praktijkgestuurd leren bij het merendeel van onze opleidingen centraal staat. Studenten doen vrijwel direct praktijkervaring op bij verschillende werkgevers, waarbij flexibiliteit, zelfstandigheid, nieuwsgierigheid en eigen initiatief worden aangemoedigd. De IT-afdeling ondersteunt en faciliteert hierin. Niet alleen op onze eigen (neven)locaties, maar ook bij bedrijven op locatie. In Heerenveen en Leeuwarden bevinden zich de hoofdlocaties van het Friesland College. Wanneer je daar de gebouwen binnenstapt merk je direct dat het Friesland College vooruitgang en vernieuwing ademt. Veel open, vrije ruimtes waar studenten in samenwerkingsverband aan het werk zijn. Het Friesland College pioniert echt op het gebied van onderwijs. Dan wil je als IT-afdeling zeker niet achterblijven”, aldus Ronald Kollen, Stafmedewerker ICT.

Oplossing

Innovatie en uitbreiding

In 2017 heeft het Friesland College twee grote stappen gemaakt richting een toekomstbestendige, flexibele infrastructuur. Dit hebben zij gedaan door een RFP uit te zetten met twee percelen: wireless en netwerk. Mede door het wireless gebruik van de studenten is er bij Friesland College een mobile first architectuur neergelegd. Dit veilige, betrouwbare en toekomstbestendige netwerk is ingericht met Aruba access points, controllers, ClearPass (netwerktoegang) en is daarbij ‘easy-to-manage’ door het gebruik van het management platform Airwave (wired en wireless). Aanvankelijk zouden er tevens FlexFabric datacenter core switches worden geïmplementeerd, maar na de gunningsfase zijn deze vervangen voor de 8400 core switch van Aruba. “De keuze voor de 8400 core switch is baanbrekend te noemen. Het Friesland College is de eerste organisatie in Nederland waar de nieuwste core switch is uitgerold. De 8400 geeft het Friesland College snel inzicht in hoe het netwerk performt, waar eventuele bottle necks zich bevinden, in geval van security issues wordt verdacht verkeer direct gestopt én de 8400 is flexibel en toekomstbestendig. Het Friesland College laat hiermee zien dat zij ook op IT-gebied vooroplopen”, aldus Patrick Brog, Security Consultant Orange Cyberdefense.

Endpoint security

Op dit moment zijn wij samen met Orange Cyberdefense stappen aan het maken om te blijven pionieren op IT-vlak, bijvoorbeeld door ook role-based access in te zetten op wireless én het uitrollen van een Next-Generation Endpoint Security oplossing. Onze huidige AV-oplossing voldoet niet meer aan de aanvallen in het huidige cyberlandschap. Met de uitrol van de op machine learning gebaseerde oplossing Cylance hebben wij een veel slimmere preventieve endpoint oplossing, die tevens minder belastend is voor ons netwerk. Wij blijven innoveren, zodat het Friesland College de komende jaren voorop blijft lopen”, besluit Ronald Kollen.

Download case studie

Delen