1. Case studies
  2. Enterprise
  3. Amnesty International

Amnesty International

Amnesty is een wereldwijde organisatie die gesteund wordt door ruim 7 miljoen leden, sympathisanten en activisten. In meer dan 150 landen voeren zij actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Het internationale hoofdkantoor in Londen verricht onderzoek naar mensenrechtenzaken. De nationale kantoren doen dit op nationaal niveau en zijn op zekere hoogte autonoom. Amnesty Nederland is met 255.000 leden één van de grootste afdelingen. In Amsterdam zijn zo’n 200 mensen werkzaam en wordt ook de lokale IT gefaciliteerd.

Uitdaging

“Amnesty International verschilt zeker van een standaard commerciële organisatie. Wij moeten heel voorzichtig omgaan met persoonsgegevens. De gevoelige informatie van slachtoffers van mensenrechtenschendingen en mensenrechtenverdedigers mogen zeker niet in handen komen van overheden en machthebbers die hier misbruik van zouden kunnen maken. Dit gaat verder dan de AVG en GDPR,” vertelt Ed van Velzen, verantwoordelijk voor IT in Nederland. “Daarnaast zijn wij misschien een grote naam, maar niet iedereen is het met ons eens. Zeker niet de machthebbers waartegen wij ageren. Je kunt stellen dat wij zeker in de belangstelling staan bij organisaties die ons geen warm hart toedragen.”

“Ook wordt er veel gereisd naar landen die minder veilig zijn. Zeker als dit een land betreft met code rood, wordt er een security briefing gegeven. Ik doe dit ook op het digitale vlak. Daarbij is het belangrijk dat men niet teveel op de persoon herleidbare informatie bij zich draagt en dat de apparatuur en tools die gebruikt worden, veilig zijn.”

Oplossing

Om die redenen ontstond ook de behoefte aan een tool die het mogelijk maakt ad hoc, maar veilig informatie te delen met externen en andersom. “Met verwerkers gebeurt dit vaak via een SFTP-server, maar het inregelen hiervan kost tijd. Daarom hebben wij gekozen voor Cryptshare. Hiermee kunnen wij gevoelige informatie in emailberichten beveiligd en gebruiksvriendelijk uitwisselen,” aldus van Velzen. “Niet iedereen is betrokken bij het verzenden van dit soort gevoelige data, maar wij zien bij de mensen die de tool wel gebruiken, dat zij het snel oppakken. De interface is intuïtief en zodanig dat iedereen begrijpt hoe het werkt. Het is zeer snel geaccepteerd als kanaal.”

Download de volledige case study

Download

Delen