Data-centric security

Weet u waar uw gegevens zijn opgeslagen? Weet u wie er toegang toe heeft?

Hoe past u het juiste beschermingsniveau toe, onafhankelijk van waar dit moet gebeuren – binnen de traditionele netwerkgrenzen, in de cloud of bij een endpoint?

Het beveiligen van gegevens is belangrijker dan ooit. Dit is zonder twijfel lastig vorm te geven met alle gegevensstromen en gegevens die door verschillende providers in meerdere omgevingen worden opgeslagen en verwerkt. ‘Data-centric’ beveiliging biedt krachtige beveiligingsmogelijkheden boven op de ‘network-centric’ beveiliging.

Beveiliging insluiten in plaats van gegevens afschermen

Er zijn verschillende technologieën beschikbaar om hiermee aan de slag te gaan. Bovenal is het zorgvuldigheid dat het succes van ‘data-centric’ beveiliging bepaalt. Gegevensvolumes worden steeds groter en daarom wordt het ook steeds belangrijker om de meest kritieke gegevensmiddelen te beschermen. Er moet worden bepaald welke bedrijfsgegevens het meest belangrijk zijn en deze moeten te allen tijde goed beveiligd blijven.

Orange Cyberdefense beschikt over de expertise die nodig is om technische ‘data-centric’ oplossingen en ‘data-centric’ processen te ontwerpen en implementeren. We helpen u de juiste controlemiddelen te kiezen en implementeren en helpen u de bijbehorende processen uit te voeren.

Bij een ‘data-centric’ aanpak voor beveiliging moeten gegevens op de locatie waar ze zich bevinden worden geïdentificeerd, geclassificeerd en beveiligd. Hiervoor zijn efficiënte hulpprogramma’s en processen nodig voor:

Data discovery

Classification

Access control

Encryption

Data loss prevention

Governance and compliance

Niet alleen gegevens, maar álles beveiligen

Als bedrijfskritieke gegevens verloren gaan, kan dat leiden tot financieel verlies, onderbreking van de werkzaamheden of schending van het beleid, met mogelijk hoge boetes als gevolg. Organisaties moeten er zeker van zijn dat ze over het juiste beveiligingsniveau beschikken voor hun gevoelige middelen. Met ‘data-centric’ beveiliging profiteren bedrijven van de mogelijkheden die moderne technologie biedt. Er kan gebruik worden gemaakt van de voordelen van de cloud in de wetenschap dat gevoelige gegevens worden beheerd en beschermd.

De belangrijkste zaken identificeren

Orange Cyberdefense beschikt over de expertise die nodig is om zowel technische oplossingen als processen te ontwerpen en implementeren voor een ‘data-centric’ beveiligingsaanpak. We helpen u te bepalen welke middelen kritiek zijn en de juiste beheermogelijkheden te implementeren om uw bedrijf veilig te kunnen leiden.