Security intelligence

Onafhankelijk van hoe goed uw beveiliging is, er zullen altijd incidenten plaatsvinden.

Het gaat niet om wat er gebeurt, het gaat om wat u ermee doet. De detectie-, analyse- en responsprocessen zijn van groot belang om de impact op uw bedrijf zo klein mogelijk te houden.

Voor security instelligence zijn geavanceerde technologieën, vaardig personeel en efficiënte processen nodig; alleen dan kunnen organisaties de gewenste detectie- en responsmogelijkheden worden geboden. Deze mogelijkheden kunnen klanten in-house, extern of gecombineerd worden aangeboden; het zijn kritieke onderdelen van elk security programma.

 

Gegevens verzamelen om een beeld te schetsen

Detectietechnologie moet op vele niveaus worden toegepast om een overzicht te kunnen verkrijgen van de security events in uw omgeving. Deze technologie omvat bijvoorbeeld endpoints, netwerken, security log-gegevens, gebruikersgedrag, etc. Om een goed beeld te krijgen van de situatie en de juiste conclusies te kunnen trekken, zijn geavanceerde beveiligingsintelligence en analysetechnologie vereist. Security data moet in context worden geplaatst, analyses moeten worden uitgevoerd op basis van machine learning en kunstmatige intelligentie (AI) en de beveiliging moet worden beheerd en geautomatiseerd zodat er op de juiste momenten wordt gereageerd.

Wanneer de juiste detectie- en analysetechnologie is geïmplementeerd, moeten de werkzaamheden van personeel en de gebruikte processen worden aangepakt; zo bent u er zeker van dat de beveiliging, incidentafhandeling en herstelactiviteiten goed kunnen worden uitgevoerd.

Orange Cyberdefense biedt marktleidende technologie, adviesservices en geavanceerde detectie- en responsservices op maat zodat organisaties hun security intelligence en verdedigingsfuncties optimaal kunnen inzetten.

De impact van incidenten verkleinen

Organisaties kunnen door beveiligingsincidenten efficiënt te detecteren en hier efficiënt op te reageren het beveiligingsrisico verkleinen. Het aantal negatieve gevolgen van aanvallen wordt verkleind en er kan aan de compliance vereisten worden voldaan. Daarnaast kan met een goed beheerde beveiligingsrespons en communicatie het risico op reputatieschade bij grootschalige beveiligingsincidenten worden beperkt.

De meerwaarde van schaal en een bewezen proces

Orange Cyberdefense biedt marktleidende technologie, adviesservices en geavanceerde detectie- en responsservices op maat zodat organisaties hun security intelligence en verdedigingsfuncties optimaal kunnen inzetten. Onafhankelijk van of de functies in-house zijn gebouwd of door vertrouwde partners of via geavanceerde services, Orange Cyberdefense helpt ze te optimaliseren zodat ze aan de vereisten van de klant voldoen. Orange Cyberdefense beschikt over vijf CyberSOC's waar tientallen werknemers 24×7 werken om geavanceerde security intelligence, analyses en response services te bieden aan de klanten. Orange Cyberdefense is het vaardige ‘verlengstuk’ voor de verdedigingsfuncties van de klant en we zijn 24×7 beschikbaar en actief.