1. Nyheter
  2. hr
  3. SecureLink Norge Økte med 80% i 2018

SecureLink Norge Økte med 80% i 2018

SecureLink Økte med 80% i 2018! En sterk økning og fokus på IT Sikkerhet gjør at SecureLink må øke staben kraftig. I 2018 ansatte selskapet mange nye ansatte innen flere området og økte med det staben med over 80 %. Økningen fordeler seg på å styrke salgs avdelingen, åpne nye satsingsområder som Managed Security Services, SIEM, Penetrasjons testing i tillegg til å styrke konsulent kompetansen på Check Point og Palo Alto. I tillegg til kraftig vekst av ansatte økte SecureLink Norge også omsetningen med + 40 %. Selskapet viser sterke resultater og god utvikling noe som vil fortsette inn i 2019.

SecureLink er en ledende europeisk leverandør av sikkerhetsløsninger til bedriftsmarkedet. Selskapet tilbyr løsninger som består av markedets ledende sikkerhetsteknologi som i kombinasjon med markedsledende kompetanse bidrar til redusert sikkerhetsrisiko for våre kunder. SecureLink har totalt 700 ansatte og har kontorer i Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland, Belgia og England. Den norske virksomheten har kontor på Lysaker utenfor Oslo.

SecureLink Norge fortsetter å bygge for vekst og er med det interessert i gode kandidater som ønsker å jobbe for markedets mest spennende selskap innen IT sikkerhet.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Country Manager Thomas Kronen i SecureLink i Norge på telefon 90 78 78 77 eller thomas.kronen@securelink.net

Share