1. Blog
  2. ai
  3. Artificiell Intelligens – hur stor är betydelsen?

Artificiell Intelligens – hur stor är betydelsen?

Vad är AI?

Artificiell intelligens (AI) är ett system som har lärt sig eller lär sig hur man utför specifika uppgifter utan att vara uttryckligen programmerad i hur man gör det. Den mest lyckade forskningen och de flesta framstegen kommer idag från en av underdiciplinerna inom AI: maskininlärning (ML). Detta fokuserar på att lära maskiner att lära, genom att tillämpa algoritmer på data. Ofta används termerna AI och ML omväxlande.

Artificiell intelligens kan hålla dig säker

För att ett problem ska vara en kandidat för en artificiell intelligens- eller maskininlärningslösning måste den vara lösbar med data och involvera tillräcklig relevant förvärvad information. Dessutom måste tillräckligt kraftfulla datorsystem vara tillgängliga för att utföra nödvändig bearbetning inom en rimlig tidsram.

Dagens AI Cybersecurity

Företagssystem uppdateras, modifieras och utökas ständigt för att tjäna nya användare och nya affärsfunktioner. I en sådan flytande miljö är det bra att ha ML-aktiverade “agenter” som kan skära igenom bullret och peka på avvikelser eller andra indikatorer som ger värde.

Framtiden för AI Cybersecurity

När artificiell intelligens sprids över säkerhetslandskapet höjer det redan säkerhetsnivån mot angripare – varje år blir det svårare att penetrera system. Attacker kommer sannolikt att anta sina egna tekniker baserade på artificiell intelligens, medan säkerhetspersonal använder och förskriver AI/ML defensivt för att förebygga och skydda.

Share