1. Kunskap
  2. Events
  3. Cybersäkerhet – att vara förberedd

Cybersäkerhet – att vara förberedd

Den 11/11 på Clarion Hotel Sundsvall

En incidents omfattning, påverkan och konsekvens beror till fullo på tiden från att incidenten inträffade tills att den upptäcks. I det tidsflödet har en CyberSOC (Security operation center) tillsammans med upparbetade rutiner för att detektera och hantera en incident, en central roll. Dessutom önskas en förmåga att observera landskapet och införskaffa information som förbereder och stärker försvaret avsevärt.

Vi vill träffa dig under en eftermiddag och presentera/diskutera insikter och lärdomar kring cybersäkerhet, i syfte att stärka just ert försvar.

Share event