1. Kunskap
  2. Events
  3. Webinar: Cloudsäkerhet med Check Point

Webinar: Cloudsäkerhet med Check Point

Er cloud-miljö ger er massor av fördelar i flexibilitet, skalbarhet och i utvecklingsperspektiv – men hur vet du att den är säker från cyberattacker?


Tillsammans med Check Point håller vi i en webinar där vi går igenom allt med våra experter. 

Ni som använder moln-tjänster som del i ert datacenter och ni som utvecklar applikationer cloud native – Med molnet lagras och bearbetas kritiska data i olika miljöer, ofta från olika leverantörer. Användare får åtkomst till data och applikationer var som helst, när som helst, från olika enhetstyper. Dessa tekniska framsteg förändrar hur vi hanterar cybersäkerhet. Vi måste anpassa oss till en mer diversifierad miljö. Molnsäkerhet handlar om att effektivt organisera och automatisera händelser för att möjliggöra snabb upptäckt och svar på cybersäkerhetsincidenter. Det handlar om att eliminera komplexitet, det handlar om visibilitet och integration.

Tre molnsäkerhetsutmaningar
Varje organisation har sin strategi och användningsområde för sin molnmiljö, men de flesta av dem behöver hantera tre generella utmaningar:

  • Hög utvecklingshastighet med hög säkerhet för applikationer och cloud-infrastruktur
  • Skydda data, identiteter, applikationer
  • Hantera och kontrollera molnsäkerhet med efterlevnadskontroll

Anmäl dig kostnadsfritt:

Share event