Kundcase

  1. Kunskap
  2. Kundcase

Magnus Gohed

CIO, Nordic Waterproofing

I koncernens decentraliserade bolagsstruktur, passar Orange Cyberdefense EDR-tjänst väl in med syftet att tidigt detektera hot. Genom vårt partnerskap stärks även det kontinuerliga arbetet vi har inom IT-säkerhet

Gabriella Mousa

CISO, Fora AB

En säker informationshantering är en naturlig del i vår verksamhet. Vi har ett löpande samarbete med Orange Cyberdefense för att stärka vår förmåga. Vi ser dem som en del i vårt team och tillsammans förvaltar och utvecklar vi Foras olika säkerhetslösningar.

Joakim Stolt

CIO, Beijer Group

Vi fick stort stöd och förståelse, både från vår partner Orange Cyberdefense i Sverige och vår leverantör Palo Alto Networks, kring den situation som vi som företag står inför – vi samarbetade och implementerade en mycket säker och skalbar lösning 'Prisma Access', för att stödja vår globala arbetskraft som arbetar på distans - från test till full distribution på bara tre dagar.