1. Kunskap
  2. Rapporter & whitepaper
  3. White paper: (O)säker distansåtkomst

White paper: (O)säker distansåtkomst

“(In)secure Remote Access”

Eftersom miljontals användare världen över arbetar hemifrån och är beroende av Secure Remote Access-teknologier för att komma åt företagssystem och data, undersöker vi hur effektiv sådan teknik är för att skydda dessa enheter och data som genereras.