Cloudsäkerhet

  1. Lösningsområden
  2. Cloudsäkerhet

Cloud ger dig flexibilitet, skalbarhet och smidighet.

Men hur säkrar du dina processer?

Att förstå cloudpecifika krav gör att du kan planera, designa, implementera och nyttja din cybersäkerhets-strategi effektivt. I cloud lagras och behandlas kritisk data i olika miljöer, ofta från olika leverantörer. Användare får åtkomst till data och applikationer överallt, när som helst och från olika enhetstyper. Dessa tekniska framsteg bör också förändra hur vi hanterar cybersäkerhet. Vi måste anpassa oss till en mer diversifierad miljö. Cloud ska användas för att kunna dra nytta av flexibilitet och skalbarhet, då måste också IT-säkerheten anpassas för att dessa egenskaper ska kunna nyttjas fullt ut. Säkerhet i cloudmiljöer handlar om att effektivt orkestrera och automatisera händelser för att möjliggöra snabb upptäckt av och svar på cybersäkerhetsincidenter. Det handlar om att eliminera komplexiteten, det handlar om smidighet och flexibilitet.

Kontakta oss

Tre cloudsäkerhetsutmaningar

Varje organisation använder cloudmiljöer på olika sätt med olika riskaptit. De flesta av dem måste dock hantera tre utmaningar:

Svart tecknad symbol på ett kugghjul

Hantera och kontrollera cloudsäkerheten

Svart tecknad symbol för ett öga

Skydda data, identiteter och applikationer

Hantera komplexiteten kring att flera olika cloudmiljöer nyttjas

Molnvärde utan risken

Organisationer använder cloud för att möjliggöra nya affärsmöjligheter och för att stödja deras digitala omvandling, inte helt ovanligt är dock att säkerhet tillämpas utan eftertanke, om alls. Tillgång till cloudlösningar och företagets säkerhetsstrategi måste harmonisera, och finnas för att möjliggöra verksamhetens behov. Detta innebär att man tar tag i affärsmöjligheterna samtidigt som kritiska tillgångar och processer skyddas.

 

Cloud och säkerhet: hand i hand

Orange Cyberdefense är en ledande leverantör av lösningar och tjänster för cybersäkerhet. Vi har expertis för att vägleda och hjälpa till att säkra förflyttningen till cloud. Vi baserar våra lösningar på vår omfattande kunskap om cybersäkerhet, tillsammans med en förståelse för de moderna kraven som en förflyttning till cloud innebär. Vi hjälper till att navigera i landskapet med att säkra data, hantera identiteter och applikationer med en Zero-Trust modell, automatisera och orkestrera din säkerhet och upptäcka och svara på incidenter.

Download our SASE whitepaper

Azure

AWS

Google

På Orange Cyberdefense jobbar vi tillsammans med de stora publika cloudleverantörerna (Azure, AWS och Google) för att hela tiden utveckla säkerhetslösningar som möjliggör den digitala utvecklingen. Dessutom är det viktigt att hela tiden inkludera såväl människor, processer och teknik för att säkert möjliggöra organisationens verksamhet.

Intresserad av en cloud assessment?