Intelligensstyrd säkerhet

  1. Lösningsområden
  2. Intelligensstyrd säkerhet

Intelligensstyrd säkerhet ger mycket snabbare svar och ett bättre proaktivt skydd

Låt vår intelligens bli Er fördel

Intelligensbaserad säkerhetsinformation kan sättas i samma kontext som väder vs klimatförändring. Klimatet är den långsiktiga förändringen som vi kan förutspå, väderleken är det vi får här och nu. Du kan inte bekämpa det du inte vet, och detta är den främsta anledningen till att vi lägger ett stort fokus inom detta område. Ett fokus som omfamnar såväl Internet som Dark-web och Deep-web är några av lösningarna.

 

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev kring intelligensstyrd säkerhet:

pixel

Hur hanteras dessa utmaningar?

Sofistikerade hot, komplexa lösningar och begränsade resurser

Vi är säkra på att alla kan relatera till dessa frågor:

  • Hur sorterar man i all data och håller fokus på verkliga händelser?
  • Hur investerar jag där det ger mest effekt?
  • Hur används tekniken för att ta itu med vad som har upptäckts?

I vårt backbone samlar vi in information från våra detektionstjänster, CERT och CSIRT, externa källor, egen research samt samarbete med ex FBI och Interpol.

Utifrån detta delar vi med oss, ger råd, managerar, detekterar och responderar på data och säkerhetshot. Våra 2500 experter nyttjar informationen som samlats in vilket resulterar i strategisk, taktisk och operativ intelligens för att göra våra kunders vardag så säker som möjligt.

Vår intelligens går utöver IoC: er – (indicators of compromise). Vi matar kontinuerligt in data från mer än 500 externa källor. Till detta adderar vi värde genom att berika datat med vår interna information från threat research, CIRT/CERT, exklusiv för våra kunder. Vi bearbetar all denna information med riskbedömning och kategorisering, korrelation, triagering och kvalificering innan våra team kommer till analysen. Vårt epidemiology Labs och analytiker-team utför sedan en klassificering och skapar rekommendationer, vilket blir rådgivning och berikar tjänsterna till våra kunder.

Security Navigator

Ladda ner vår rapport Security Navigator, baserat på insamlat historiskt data adderat med insikter om framtiden.

Läs mer

Market Recognition

Läs om vad analytiker såsom Gartner, Forrester and PWC som uppmärksammat Orange Cyberdefense som bla managed security services provider and MDR-leverantör

Läs mer