Kraften i osynligt data

  1. Lösningsområden
  2. Kraften i osynligt data

I en tid då innovation och teknik förvandlar och förbättrar vårt sätt att leva och arbeta fortsätter data att öka på enastående nivåer. Vi önskar data till allt -varje fråga, -varje beslut -varje handling.

Databaserad dvs faktabaserad information kan förändra besluten.

De organisationer som fångar upp, förstår och agerar efter sina data kommer att vara de som skapar framtiden.

Dark data

Osynligt data (Dark data) är den största outnyttjade resursen i företaget idag. Det är all okänd och outnyttjad information i en organisation, genererad av system, enheter och interaktioner. Faktum är att 60% av organisationer världen över säger att deras data är osynligt. Att se till att det osynliga datat, blir synligt kan ge en enorm affärsinblick.

Ladda ner forskningsrapporten, “The State of Dark Data”, som diskuterar hur detta data kan identifieras, vem som arbetar med det och AI: s betydelse. Baserat på en global undersökning av 1 300 företagsledare och IT-ledare ger forskningen oss inblick hur verkligheten ser ut och hur mycket (eller hur lite) data som utnyttjas i dagens aktuella  affärslandskap.