OT/IoT säkerhet

OT, ICS och traditionell IT delar allt mer samma nätverk.

Produktion, sensorer, hälsa och medicinsk utrustning kopplas samman med IT och moln.

Ofta är dessa enheter inte designade med säkerhet i åtanke, och de är inte anpassade till nuvarande processer inom IT-säkerhet.

Fördelarna med integration har lett till ökad konvergens mellan IT och OT-nätverk. Företag inser potentialen med fjärrhantering, big data och avancerad analys för att öka effektiviteten och kapaciteten. Samtidigt innebär ökad exponering och risk i industrisystem inte bara säkerhetsutmaningar, utan potentiellt också säkerhetsrisker. Den berörda typen av utrustning kan ofta utgöra fysiska risker för människor och infrastruktur, om de inte är skyddade korrekt.

 

Kontakta oss

Behåll kontrollen över proprietära protokoll

En stor del av industriella kontrollsystem använder proprietära protokoll och programvara. Det finns dock lösningar idag som stöder sådana proprietära protokoll. Detta möjliggör synlighet i nätverket, utan att påverka dess funktion, och analys av OT-nätverk.

Andra lösningar är exempelvis väl utformad segmentering med nästa generations brandväggar, separering av produktionsmiljöer och utrustning. Det minskar risken för obehörig åtkomst. Dessutom ger fjärrhanteringslösningar , anpassade för just OT-miljöer, möjlighet att kombinera effektivitet med de absolut högsta säkerhetsnivåerna.

Fördelen med OT, utan risk

Med lämpliga säkerhetsmekanismer implementerade för industriella nätverk kan organisationer öka sin konkurrensfördel och dra nytta av effektiviteten vid sammankoppling av miljöer. Effektiv OT-säkerhet skyddar affärskritiska processer, system och människor och minskar säkerhetsproblem och incidenter.

 

Du är inte den enda…

Orange Cyberdefense kommer i kontakt med många olika branscher, med liknande utmaningar relaterade till användning av industriella kontrollsystem, SCADA-miljöer, hälso- och medicinsk utrustning, etc. Många utmaningar är desamma, och säkerhetslösningar måste tillämpas i OT- och IT-miljöer för att möjliggöra effektiv drift och ledning.