Zero Trust

 1. Solutions
 2. Zero Trust

Zero Trust är en strategi inte en produkt.

Det finns ingen produkt som du kan lägga ovanpå dina befintliga säkerhetsverktyg för att verkställa en Zero Trust-strategi.

Zero Trust architecture är en filosofi som måste vara noggrant genomtänkt och implementeras i hela organisationen, inklusive fysiskt avlägsna platser och användare och inkluderar inte minst molnet.

Kontakta oss

Säker åtkomst är en basfunktion i Zero Trust-filosofin.

Konstant kontroll av trafiken är nödvändig för att snabbt kunna identifiera och åtgärda hot. Med konstant kontroll av trafiken kan ovanligt användarbeteende och aktivitet identifieras och åtgärder vidtas för att förhindra intrång eller dataförluster. Att bygga din Zero Trust-strategi kan gynna din organisation med:

 • Bättre synlighet i data, tillgångar och risker
 • Konsekvent och omfattande säkerhet
 • Förändringstakt och agil approach för att ligga ett steg före utvecklingen av teknik
 • Minskning av driftskostnader och komplexitet
 • Hjälp vid utvärdering och efterlevnad

Komponenter i en Zero Trust miljö:

 • Kontroll av trafiken på nivå 1 till 7
 • Verifiering av alla användare, enheter och applikationer
 • Enhetlig policyhantering för nätverk, klienter och cloud
 • Dynamisk hantering kring utveckling av nya användarmönster och tekniktrender som ex IOT