Kvalité

  1. Om oss
  2. Kvalité

Orange Cyberdefense är kvalitetsdiplomerade enligt Svensk Kvalitetsbas.

Svensk Kvalitetsbas är en svensk standard som överensstämmer med kraven i ISO 9001. Det integrerade kvalitetsarbete är verktyget för att jobba med ständig förbättring, att hela tiden sträva framåt och ta medvetna beslut. Vi värderar våra möjligheter och de risker som finns för att ligga steget före och arbeta proaktivt. Vi gör det för oss själva, för våra kunder och för våra partners.

Vår kvalitetspolicy

Läs den här (pdf)

Vårt Svensk Kvalitetsbasdiplom

Se den här (pdf)