Security intelligence

Oavsett hur bra din säkerhet, så kommer det att ske incidenter.

Det är inte korten du har fått - det är hur du spelar spelet som är avgörande för ditt resultat.

Detekterings-, analys- och response-processer är avgörande för att minimera negativa effekter.

Security Intelligence/Säkerhetsinformation kräver avancerad teknik, skicklig personal och effektiva processer för att förse organisationer med önskad detekterings- och responsfunktion. Sådana funktioner kan vara interna, hämtas externt eller vara en kombination av båda, men är oavsett vilket kritiska komponenter i alla säkerhetsprocesser.

 

Kontakta oss

Insamling av data för att skapa insikt

Detekteringsteknik måste tillämpas på många nivåer för att få en översikt över säkerhetshändelser i din miljö. Detta inkluderar klienter, nätverk, loggdata, användarbeteende osv. För att få en fullständig bild och dra rätt slutsatser krävs avancerad säkerhetsinformation (security intelligence) och analysteknik. Detta inkluderar kontext av säkerhetsdata, analys baserad på maskininlärning och artificiell intelligens tillsammans med säkerhetsorkestrering, automatisering och respons.

Med lämplig detekterings- och analysteknik på plats måste “människor och process” -funktionerna utformas och implementeras för att säkerställa att händelser och incident-hanteringen fungerar effektivt.

Global kraft och beprövad process

Orange Cyberdefense erbjuder ledande teknik, avancerade detect-, response- och anpassade rådgivningstjänster för att hjälpa organisationer att maximera deras säkerhetsinformation. Oavsett om funktionen är inbyggd eller baserad på pålitligt partnerskap och avancerade servicefunktioner, hjälper Orange Cyberdefense till att utforma och optimera funktionen för maximalt försvar. Orange Cyberdefense har många CyberSOC  som samlar information. Detta innebär anställda som arbetar dygnet runt för att tillhandahålla avancerad säkerhetsinformation, samt analys och response-tjänster till våra kunder 24×7.

Minska effekterna av incidenter

Med effektiv förmåga att upptäcka och svara på säkerhetsincidenter minimerar organisationer sina säkerhetsrisker. Negativa konsekvenser av säkerhetsöverträdelser minskas och kraven på efterlevnad kan uppfyllas. Dessutom minimerar välhanterade säkerhetssvar och kommunikation riskerna för försämrat varumärkesvärde i relation till kända säkerhetsincidenter.