Detect & Respond

  1. All Services
  2. Detect & Respond

Managed Detection and Response

Avlyssna och stör hot

Varje dag tar Orange Cyberdefense hand om ungefär 30 miljarder säkerhetshändelser i  CyberSOCs runt om i världen. Läs om våra lösningar för att upptäcka och åtgärda dem.

Utmaningen med detektering är att det inte finns en typ av teknik som löser alla önskningar krring att detektera hot. Det finns ett behov av att utföra detektering över flera källor inklusive loggdata, nätverksdata och klientdata. Det finns också hotaktiviteter som sker utanför din infrastruktur som kan vara en risk för ditt företag och som behöver hanteras.

Det är en utmaning att lösa alla dessa problem samtidigt, men med en säkerhetspartner med en komplett MDR-portfölj finns vägledning för att prioritera investeringar. Orange Cyberdefense erbjuder en komplett portfölj för managerad detektion av hot, som inte bara täcker SOC-triaden av logg, nätverk och klienter utan också möjlighet att upptäcka hot mot ditt företag på såväl Open-webb som Deep- och Dark-webb. Orange Cyberdefense hjälper dig att börja med den mest relevanta övervakningen baserat på ditt nuvarande behov och sedan utöka i enlighet med företagets riskhantering.

Ladda ner datablad

Varför Orange Cyberdefense

Vårt värde

Support på lokalt språk och efterlevnad av regulatoriska krav, möjliggör för ditt företag att fokusera på kärnverksamheten.

Inte bara en larm-fabrik, vi upptäcker och åtgärdar incidenter

Dra nytta av vår egen cyber security-intelligens, innovativa tekniker och intern CSIRT

MDR Köpguide

För detektion och åtgärd av incidenter krävs tid, kunskap, resurser och investeringar. Om ni vill utvärdera vilkan/vilka lösningar som är de bästa för ditt företag att starta med, använd vår MDR köpguide. Rådgivningen blir ett bra första steg för att implementera en bra managerad detektion och respons-tjänst.

Starta testet

Fight smarter, not harder!

To get ahead of the storm, one has to know the weather. And for long-term planning, it is inevitable to get expert insight into climate changes.

Though the cyber threat landscape appears to be volatile, fast-changing and chaotic at first glance, it is driven by systemic forces. Reading these forces will result in better, more effective prevention, detection and response.

That is why intelligence is at the heart of everything we do.

 

Kämpa smartare, inte hårdare!

För att hinna före stormen måste ni känna till vädret. För långsiktig planering är det oundvikligt att få expertinblick i klimatförändringar.

Även om cyberhot-landskapet verkar vara flyktigt, snabbt föränderligt och kaotiskt vid första anblicken, drivs det av systemiska krafter. Att läsa dessa krafter kommer att resultera i bättre, effektivare förebyggande, upptäckt och respons.

Det är därför intelligens är kärnan i allt vi gör.

Läs mer här: