Endpoint detection & response

  1. Detect & Respond
  2. Managed Threat Detection [Endpoint]

Varför detection and respons på klienter?

Managed Threat Detection [Endpoint]

Det finns inget 100%-igt skydd. När du väl har accepterat detta är det dags att implementera en strategi för hur du upptäcker de hot du inte kunde förhindra. Utmaningen med upptäckt är att dagens hot inte använder gammal skadlig kod som är (rerlativt) lätt att upptäcka och åtgärda.

77% av framgångsrika attacker använde mindre skadlig programvara som traditionella säkerhetsverktyg inte kunde förhindra. Eftersom detektering av en ”file-less” skadlig kod och liknande typer av avancerade attacker inte kan göras med hjälp av statiska regler eller signaturer, behöver du funktioner för att upptäcka avvikelser kring beteenden på klienterna.

Tjänsten Managed Threat Detection [Endpoint] är en managerad detekterings- och respons-tjänst (MDR) baserad på detektering och respons på klienten (EDR). Genom att distribuera sensorer med låg påverkan på klienterna insamlas, berikas och korreleras beteendedata över alla klienterr med hjälp av en AI-motor som letar avvikelser och en massiv grafdatabas i minnet. Genom att göra upp till 8 miljoner korrelationer per sekund är prestandan mot andra detekteringsverktyg oöverträffad.

 

Ladda ner datablad

Kundvärde:

Upptäck vår EDR-lösning

Hög visibilitet på klienterna

Avancerad analys och threat hunting

Snabb respons

Kort tid till värde

Förändringar i säkerheten: från början till slut

Detta whitepaper beskriver behovet av effektiv övervakning av klienter och utmaningarna med att välja, distribuera och effektivt hantera övervakning av klienterna. Vidare beskrivs hur vissa av dessa kan hanteras genom att outsourca säkerheten till en leverantör med managerade säkerhetstjänster.

Ladda ner whitepaper

Mer än någonsin är klienten en kontaktpunkt för företag runt om i världen.

Med korrekt visibilitet på klienten är chanserna att upptäcka en attack mycket högre. Utan det kan angripare potentiellt äventyra ett nätverk och bli oupptäckta i många månader.

Orange Cyberdefense presenterar Managed Threat Detection [Endpoint] – en managerad detekterings- och svarstjänst som kombinerar analys av säkerhetsincidenter 24×7 med aktivt hotsvar med den bästa säkerhetsprogramvaran för klienter.

Organisationer i alla storlekar förlitar sig redan på vår expertis: