Loggbaserad detection & response

  1. Detect & Respond
  2. Managed Threat Detection [Log]

Varför loggbaserad detection and respons?

Managed Threat Detection [Log]

Inget skydd är komplett. Det är därför, desto viktigare att vara beredd på situationer där angripare undergräver eller kringgår den skyddsmur som implementerats. Att pålitligt kunna upptäcka intrång är grunden för framgångsrikt förebyggande av cyberattacker och avgörande för organisationer för att skydda sig från skadorna som uppstår vid ett omfattande intrång.

I analyserna av cybersäkerhets-händelser i våra CyberSOC, med elva globalt spridda nav, används den senaste tekniken och beprövade processer för att övervaka IT-miljöerna för våra kunder baserat på en stor mängd loggdata. Efter att ha gått igenom vårt omfattande CyberSOC-utbildningsprogram ,som ingår i introduktionen, ges våra analytiker färdigheter och kunskap för att fullt ut förverkliga kraften i avancerad logganalys.

Threat Detection Framework

Att visualisera och modellera dina identifieringsmål är viktigt. Du måste veta vad du vill göra, vilken inverkan det kommer att få och den synlighet du får när du utvärderar en loggbaserad detektering.

Vårt Threat Detection Framework, för detektering av hot, ger dig bra informationen inför att fatta dessa beslut. Loggbaserad detektering är helt beroende av den data som konsumeras av tjänsten. Det är viktigt att förstå dessa beroenden för att fatta rätt beslut och att informera verksamheten om säkerhetsvärdet med loggdata.

Ladda ner faktablad

Kundvärde

Läs om vår SIEM-lösning

Omfattande visibilitet

Avancerad analys

Intelligensstyrd-säkerhet

Flexibilitet

Vägen till din egen SOC

Som ett komplement till investeringar i tekniken väljer fler och fler organisationer att skapa sin egen SOC (Security Operations Center). Detta whitepaper syftar till att vägleda dig om hur du skapar din egen SOC. Det finns många viktiga delar att tänka på när du skapar en SOC – oavsett vilken ambitionsnivå du väljer.

The road to your own SOC

Organisationer i alla storlekar förlitar sig redan på vår expertis: