Network detection & response

  1. Detect & Respond
  2. Managed Threat Detection [Network]

Varför detection and respons på nätverket?

Managed Threat Detection [Network]

Många kunder baserar sin detektering av hot endast på loggar eller klientdata. Utmaningen med detta tillvägagångssätt är att inte allt är loggat och att alla klienter på nätverket inte kan köra detekteringsagenter. Eller så kan det finnas klienter från tredje part som inte ägs av din organisation. Nätverksbaserad hotdetektering är ett optimalt sätt att få en fullständig bild av hot som passerar nätverket utan ”svarta fläckar” orsakade av maskiner utan klientsensorer eller avsaknad av loggdata.

För att hantera dessa utmaningar erbjuder Orange Cyberdefense en Managed Service som utnyttjar maskininlärning för att upptäcka hot baserat på nätverkstrafiken.

Tjänsten för Managed Detection [Networrk] kan kompletteras med tjänster för Managerad Threat respons and Threat hunting. Den extra fördelen med Managed Threat Response är att detta kommer att ge våra alltid tillgängliga CyberSOC-analytiker möjlighet att snabbt isolera de upptäckta hoten åt dig och begränsa effekten av intrånget.

Ladda ner faktablad

Kundvärde

Visibilitet på nätverket

Detaljerad analys

24x7 respons

Spar tid och pengar

(O)säker fjärråtkomst

Virtuella privata nätverk - räcker det?

Eftersom miljontals användare världen över arbetar hemifrån och är beroende av Secure Remote Access-teknologier för att komma åt företagssystem och data, undersöker vi hur effektiv sådan teknik är för att skydda dessa enheter och den data de genererar.

Ladda ner whitepaper

Organisationer i alla storlekar förlitar sig redan på vår expertis:

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle, är en svensk statlig högskola i Gävleborgs län. Högskolan är belägen inom före detta Hälsinge regementes kasernområdet på Kungsbäck i Gävle och består av de tre akademierna Hälsa och arbetsliv, Teknik och miljö samt Utbildning och ekonomi

Läs mer

Bodens Energi

Bodens Energi är ett helägt bolag av Bodens Kommun med uppdrag om att bidra till ett hållbart Boden omfattande bland annat återvunnen kraftvärme, stabilt elnät, lokal vattenkraft samt utveckling av laddinfrastruktur och solel.

Läs mer