Rådgivning & Strategi

 1. All Services
 2. Rådgivning och Strategi

Utmaningar är oändliga, men dina resurser kan vara begränsade.

Att hitta rätt nivå för cybersäkerhet kräver att man förstår sin riskaptit, efterlevnad och affärskrav. Hur planerar du den bästa blandningen av människor, processer och teknik för att säkert aktivera ditt företag?

Planer är ingenting – planering är allt. 100% säkerhet kan inte erhållas. Detta gör vikten av korrekt planering så kritisk. Utan rätt förberedelse riskerar även de bästa avsikterna att misslyckas. När du planerar ditt cybersecurity-program bör du ha en solid struktur tillräckliga resurser och optimerad användning av teknik. Samtidigt måste du ha inbyggd flexibilitet och beredskap för att kunna ta hand om det oväntade.

Kontakta oss

Visar vägen

Orange Cyberdefense rådgivande team har lång erfarenhet av att arbeta med organisationer, ge expertrådgivning och rekommendationer. Tillsammans med dina affärs- och teknikexperter designar och dokumenterar vi cybersäkerhets-funktioner och -lösningar för att säkerställa rätt skyddsnivå. Vi hjälper dig fördela resurser i relation till risker och affärsmöjligheter, över hela livscykeln för säkerhetshanteringen.

Planering betyder kontroll, kontroll betyder mindre risk

Genom att ha ett välstrukturerat program och arkitektur för cybersäkerhet kan resurser fördelas och användas på det mest effektiva sättet. Riskerna hanteras väl, efterlevnadskraven uppfylls och affärsmöjligheter kan realiseras på ett säkert sätt.

Att veta var du är

Orange Cyberdefense hjälper till att säkert hantera företagets verksamhet. Vi hjälper organisationer att planera och strukturera sina säkerhetsfunktioner på bästa sätt. Våra erfarna experter hjälper till med råd och vägledning, både i standardiserade och strukturerade utvärderingar samt i anpassade uppdrag.

Inom Rådgivning & Strategi-tjänster erbjuder vi:

 • SecureInsight
  • Fördefinierade utvärderingstjänster med tydlig återkoppling
 • Rådgivning & utvärderingstjänster
  • Anpassade tjänster baserade på kundspecifika krav
 • Säkerhetsstrategi
  • Säkerhetsstrategi utformade i enlighet med affärs-, efterlevnad- och riskfaktorer

 

Kontakta oss