Outsourcen security noodzakelijk

Security mag geen belemmering zijn voor innovatie

Veel IT-organisaties staan onder grote druk. Mede door COVID-19 komt de digitale transformatie in een stroomversnelling. Omdat goed opgeleide security engineers steeds schaarser worden, de technologie complexer wordt en organisaties zich meer willen richten op business innovatie (zonder concessies te doen aan cybersecurity) ligt het voor de hand dat managed security services populairder worden. Lange tijd waren organisaties bevreesd om (delen van) hun security omgeving te outsourcen en aan een partner over te laten; kunt u zo’n bedrijfskritische component in handen van een externe partij leggen? Hoe kijken organisaties daar nu tegen aan, en dan met name het (IT) management binnen deze ondernemingen? Waarom kiezen organisaties nu wél voor managed security services? En welke belemmeringen zien zij nog? U kunt zich ook afvragen welke rol de service provider hierin speelt; doet deze genoeg om het vertrouwen te wekken en wat zouden beide partijen kunnen doen om managed security services sneller te adopteren?

Onderzoek onder Nederlandse IT-beslissers

Deze vragen en meer, hebben wij voorgelegd aan (IT-)managers bij organisaties met meer dan 500 medewerkers. Zo kunnen we een duidelijk beeld schetsen: schatten organisaties de gevaren van ontoereikende cybersecurity op juiste waarde en beseffen zij wat er van hen vereist wordt? Tevens willen wij met dit rapport de zorgen die er nog leven ten aanzien van het outsourcen van security services wegnemen. Vandaag de dag moet u flexibel zijn, moet u kunnen innoveren wanneer de business of de samenleving dat vraagt. Security mag daarbij geen belemmering zijn.

Download hier uw exemplaar

Mark Jenster

General Manager, Orange Cyberdefense Nederland

Cyberdreigingen ontwikkelen zich sneller dan ooit. Tegelijkertijd nemen risico’s van cyberdreigingen toe. Hoewel een deuk in het imago geen direct gevolg is, waar het stil komen liggen van bedrijfsprocessen of productie dit wel is, kan het toch tot enorme schade lijden.

Wat vindt u onder andere in dit rapport?

Ruim 40% van de ondervraagde organisaties hebben hun cybersecurity (deels) uitbesteed.

Bijna een derde van de organisaties beschikt niet over voldoende informatie om dreigingsrisico's tijdig te signaleren.

Twee derde geeft aan over voldoende budget te beschikken om de (cyber)security goed in te regelen.

outsourcing security

Ruim 62% van de ondervraagden geeft aan dat het (deels) uitbesteden van cybersecurity noodzakelijk is om actuele ontwikkelingen bij te houden.

Download hier uw gratis exemplaar

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder werkende Nederlanders die eindverantwoordelijk of (mede-) beslissend zijn op het gebied van algemeen management, ICT/automatisering en/of inkoop en werkzaam bij een bedrijf met minimaal 500 medewerkers. Er zijn 515 respondenten, onder wie 313 mannen en 202 vrouwen. Ongeveer 75 procent van het is fulltime werkzaam, een kwart part time. Ruim 60 procent van de respondenten is hoogopgeleid.