1. Kunskap
  2. Rapporter & whitepaper
  3. White paper: Vinn över ransomware

White paper: Vinn över ransomware

White paper: Vinn över ransomware

“Beating ransomware”

Ransomware har kommit att dominera den aktuella säkerhetsdiskussionen och visas allt oftare i nyhetsrapporter. Och det är bara de fall vi hör talas om. Företag, av alla storlekar och slag, pressas på lösen i den moderna ”dubbel utpressning” -varianten av detta lömska brott.

Syftet med denna rapport är att ge teknisk vägledning till CISO:s och säkerhetschefer som är engagerade i hotet om cyberutpressning. Det är dock viktigt att notera att cyberutpressning faktiskt inte är ett “teknikproblem”, och därför kommer tekniska kontroller i slutändan inte att lösa det helt.