Förbered, säkra och hantera din resa till molnet

  1. Solutions
  2. Molnsäkerhet

Molnet är banbrytare för ditt företag

Eftersom molnet erbjuder nya möjligheter att förändra ert företag är säkerhet och efterlevandskrav viktigare än någonsin.

Speciellt eftersom komplexiteten i hybrida och multi-moln miljöer tillsammans med kompetensbrist är en del av ekvationen.

Gör er molnresa säker, att förhindra hot är nu en nyckelprioritet.

 

Kontakta oss

SASE, ett nytt tankesätt för att ta itu med din affärsförändring

Användare måste på ett säkert sätt få tillgång till data överallt, oavsett var den kommer ifrån, när som helst och från vilken enhet som helst. Men hur kan ni dra nytta av IT-förändringar och användningsområden för att förbättra säkerhet och kostnadseffektivitet?

SASE är ett nytt tillvägagångssätt som tar sig ann denna utmaning och omdefinierar det traditionella skalskydd : säkerhets- och nätverksfunktioner är centraliserade i ett ”nära-till-användarmoln” (även känt som edge), vilket möjliggör förenkling och automatisering.

Läs mer om SASE

Förbered din molnsäkerhetsstrategi och uppfylla dina efterlevnadskrav

Utbildade och certifierade experter av de stora molntjänstleverantörerna: AWS, Microsoft Azure och Google Cloud

Få fullständig synlighet gällande säkerhetshållning av kritiska molntillgångar

Skydda appar, data och användare överallt

SaaS Security Solutions: 

  • Access and Authentication
  • Threat prevention (Phishing and malware protection)
  • Data protection and leakage prevention
Djupgående produktanalys – Zoom & Microsoft Teams

Koppla samman information

Idag står IT- och säkerhetsteam inför decentraliserade och heterogena kontrollpunkter.

Användare får åtkomst till flera applikationer i flera miljöer från flera platser, vilket gör det svårare att säkra, kontrollera, spåra och hantera säkerhet.

Orange Cyberdefense hjälper er att få friheten att förnya er med molntjänster utan de risker som följer med det.

Läs mer