Drift & support

 1. All Services
 2. Operate & support

Sluta jaga och/eller släcka bränder. Låt Orange Cyberdefense hjälpa dig att optimera dina funktioner och supportera säkerhetslösningarna. Låt oss hjälpa dig att gå från reaktiv till proaktiv!

Många organisationer misslyckas med att använda sin säkerhetsteknik med den handpåläggning och proaktivitet som krävs. Detta leder till oönskade driftstopp, säkerhetsproblem och dålig användarupplevelse.

Kontakta oss

Livscykelhantering är nyckeln till att bibehålla värdet på investerad teknologi

Kontinuerlig drift och underhåll tillsammans med struktur och proaktivitet är ett måste för att upprätthålla kvalité och prestanda. Utan korrekta kontroller kan oväntade säkerhetshål skapas i skyddet, vilket kan leda till oönskad åtkomst eller dataläckage. Moderna säkerhetsprodukter är inte av formen ”one size fits all” eller för enbart en enskild funktion. Tvärtom så är de ofta utrustade med avancerade funktioner som förlitar sig på maskininlärning och artificiell intelligens för kontinuerlig förbättring. Detta höjer kraven för underhåll och drift av produkterna. De måste ständigt övervakas och justeras för att ge det bästa värdet. Eftersom de ofta tillhandahåller affärskritiska funktioner, måste de också ha hög tillgänglighet. Driftstopp måste förhindras och snabbt hanteras om det skulle inträffa.

Minimera driftstopp, optimala resultat

Organisationer med effektiv drift av sin säkerhetsinfrastruktur kan uppnå önskad säkerhets- och skyddsnivå. De minimerar driftstopp med avancerat och snabbt stöd för oväntade problem. De agerar proaktivt i motsats till reaktivt, förebygger incidenter och ökar avkastningen på investeringarna.

Våra SOC:ar

Inom Orange Cyberdefense finns 18 SOC- och supportfunktioner utrustade med ledande experter på säkerhetslösningar. De kan jobba proaktivt med säkerhetsplattformarna och förhindrar driftstopp. Vid behov av support ger de expertråd baserat på produktkännedom och erfarenhet.

Orange Cyberdefense erbjuder följande delar inom Drift & Support:

 • SecurePrevent
  • En svit med tjänster utformade för effektiv förebyggande, exempelvis nästa generations endpoint management och sårbarhetshantering
 • Underhåll & drift
  • Operativa tjänster för ledande säkerhetstekniska plattformar levererade av produktexperter
 • Support
  • 24×7 supporttjänster för att effektivt hantera produktfel eller incidenter

 

Kontakta oss