Identitets- og tilgangskontroll

I dagens digitale verden er den brannmurbaserte perimeterbeskyttelsen vi har stolt på så lenge, ikke lenger nok.

I stedet blir identitet den nye perimeteren, basert på en ZeroTrust-strategi.

Data og applikasjoner er spredt over flere miljøer. Mennesker, applikasjoner og “enheter” har tilgang til disse dataene og applikasjonene overalt. Identiteten vår har blitt kritisk når det gjelder nett-sikkerhet. Bare pålitelige brukere med riktig rettigheter skal ha tilgang til relevante ressurser. Identiteten er den nye perimeteren.

 

Kontakt oss

Passord er utdatert

Passordbasert tilgangskontroll er ikke tilstrekkelig, noe som fremgår av den store datamengden som lekkes hver dag. Ytterligere sikkerhetslag er nødvendig. Multifaktor-autentiseringsløsninger er viktige i all identitets- og tilgangsstyring i dag.

Dette skal ikke komplisere prosessen: autentisering kan være enkelt og brukervennlig. Enkel pålogging uavhengig av plattform, hvor du er og hva du bør ha tilgang til (lokalt og sky) bidrar til å levere både god sikkerhet og brukeropplevelse.

Identity and access management (IAM) skal omfatte identitetsstyring, kontekstualisering, analyse av brukeratferd og sikkerhet rundt administratorkontoer. For å oppdage skadelig aktivitet, skal brukernes atferd analyseres mot normalen. Administratorkontoer skal ha ekstra høy sikkerhet og håndteres med forsiktighet for å sikre at de bare brukes til autorisert aktivitet av rett bruker.

Balanser høy identitetsbeskyttelse og god brukeropplevelse

Hvert selskap må utforme passende løsninger for identitets- og tilgangsstyring. Det er nøkkelen til å beskytte både kritiske eiendeler og forretningsprosesser og samtidig trygt gjøre det mulig for virksomheten å få en god brukeropplevelse.

Din organisasjon, din IAM

Mennesker, prosesser og teknologi er like viktige. Orange Cyberdefense kan guide i design og arbeid rundt identitets- og tilgangsstyring. Brukeropplevelse og passende sikkerhetstiltak implementeres basert på organisasjonens unike infrastruktur og miljø.