1. Nyheter
  2. advise & architect
  3. SecureLink lanserer sikkerhetsrapport for 2019

SecureLink lanserer sikkerhetsrapport for 2019

SecureLink Norway AS – en del av Orange Cyberdefense, lanserer sin årlige sikkerhetsrapport 9. desember 2019, som er en viktig indikator på tilstanden til europeisk cybersikkerhet.

Rapporten inneholder 60 sider statistikk fra førstehåndsdata innsamlet i de fem CyberSOC-ene i selskapet, en grundig analyse av endringer og trender i trussellandskapet, samt artikler om årets viktigste temaer og cyberhendelser. Rapporten gir innsikt basert på eksklusive forskningsdata, og fokuset på Europa gjør innholdet til essensiell kunnskap også for norske selskaper når det gjelder planlegging av IT-sikkerheten fremover.

Innhold:

– Statistikk: Typer av skadevare og angrep
– Forskning: 2019 – året med datainnbrudd
– Forskning: Medisinske journaler på mørkenettet
– Forskning: Hvem du stoler på når du bruker sertifikater for kryptering
– Vårt syn på trusselbildet fremover
– Tidslinje for cyberhendelser i 2019

“I SecureLink-gruppen samarbeider vi over landegrensene og vårt fokus på FoU og intelligensdrevne cybersikkerhetstjenester blir en enda viktigere del av våre leveranser i tiden fremover. Et tryggere digitalt samfunn fordrer at man må drive med forebyggende arbeid mot hendelser som truer samfunn, bedrifter og personer. Dette er en stor og kompleks oppgave. Vi har over 40 eksperter dedikert til FoU og trusselforskning, mer enn 200 etiske hackere, 35 publiserte artikler og presentasjoner på sikkerhetskonferanser det siste året og 2.500 unike hendelser som ikke er kjent for andre kilder. Vi lanserer stolt vår årlige sikkerhetsrapport, og håper rapporten bidrar til et mer forutsigbart trusselbilde, som gir bedrifter innsikt til å planlegge sin sikkerhet og redusere risiko for angrep i året som kommer.”

Thomas Kronen, Country Manager i SecureLink Norge.

Noen sentrale funn fra rapporten:

– Angrep på bedrifter med 1.000 – 10.000 ansatte økte med 80% i 2019 sammenlignet med året før.
– I bedrifter med mindre enn 1.000 ansatte var risikoen for å bli rammet 12 ganger høyere enn hos større.
– Skadevare var ikke den dominerende hendelsestypen i 2019. Dette kan spores tilbake til den omfattende implementeringen av neste generasjons endepunktbeskyttelse.
– Ett av tre nettsteder bruker et sertifikat utstedt av en organisasjon som ikke lenger eksisterer. Dette vekker alvorlig bekymring for det verdensomspennende PKI-systemet som brukes i HTTPS-kryptert dataoverføring.
– Mer enn 4 milliarder personlige filer ble lekket via det mørke nettet i første halvdel av 2019. Statistisk tilsvarer dette personopplysninger fra annenhver person i verden.
– En medisinsk journal som inneholder navn, adresse, resepter, behandlingsinformasjon, arbeidsgiver og nærmeste pårørende, selges for så lite som $12 på det mørke nettet.

SecureLink publiserer sin sikkerhetsrapport en gang i året, den kan lastes ned gratis her www.securelink.net/asr

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Thomas Kronen, Country Manager SecureLink Norway AS, tel. 90 78 78 77 eller thomas.kronen@securelink.net

Om SecureLink:

SecureLink er en ledende, prisbelønnet europeisk leverandør av cybersikkerhetsløsninger. Selskapet er en del av Orange Cyberdefense.
SecureLink kombinerer markedsledende sikkerhetsteknologi med markedsledende kompetanse og tjenester som bidrar til redusert sikkerhetsrisiko for virksomheter. SecureLink fokuserer på å levere en trygg sammenkoblet verden. I Norge har SecureLink kontor på Lysaker utenfor Oslo.

Om Orange Cyberdefense:

Orange Cyberdefense er cybersikkerhetsenhenten i Orange Group. Orange Cyberdefense leverer Managed Security (MSSP), Managed Detection and Response (MDR) og Threat Intelligence-tjenester til organisasjoner over hele verden. SecureLink og Orange Cyberdefense i kombinasjon har 24/7 support og IT-drift fra 19 lokasjoner med 10 CyberSOCs, 16 SOCs og 4 CERTs, og tilbyr rådgivning, implementering og lisensiering av sikkerhetsverktøy samt tjenester i hele 160 land.

Share