Personvernpolicy

Denne personvernpolicyen beskriver hvordan Orange Cyberdefense Norway AS (“Orange Cyberdefense” eller “vi”) innhenter og bruker personopplysninger som du enten etterlater som spor og / eller når du besøker vårt nettsted, orangecyberdefense.com/no, og bruker de ulike tjenestene som vi tilbyr.

 1. Innhenting av personopplysninger
 2. Bruk av personopplysninger, formål og juridisk grunnlag
 3. Oppbevaring
 4. Samtykke
 5. Sikkerhet
 6. Dine rettigheter
 7. Lenker til andre nettsteder
 8. Endringer i denne personvernpolicyen
 9. Kontakt

1. Innhenting av personopplysninger

Vi informerer deg alltid før vi innhenter dine personopplysninger. Vi innhenter følgende personopplysninger om deg: navn, e-postadresse, telefonnummer, CV, stillingstittel, firmanavn, matpreferanser og språkkunnskaper. Vi kan innhente andre personopplysninger hvis det anses som nødvendig for å fullføre bestemte arrangementer. I slike tilfeller vil vi alltid informere deg før vi innhenter personopplysningene.

Vær oppmerksom på at noen personopplysninger må innhentes for at du skal kunne bruke funksjonene på nettstedet. Hvert av de relevante skjemaene vil angi om det er obligatorisk eller valgfritt å oppgi personopplysningene. Hvis det er obligatorisk å oppgi personopplysninger, er det aktuelle feltet markert med en stjerne (*). Hvis du bestemmer deg for ikke å gi de aktuelle personopplysningene, kan du kanskje ikke bruke en bestemt funksjon. Du må for eksempel oppgi din kontaktinformasjon slik at vi kan svare på en forespørsel fra deg.

Hvis du oppgir personopplysninger om andre personer enn deg selv, må du sørge for at du innhenter samtykke til å gi oss personopplysninger fra de relevante personene.

Personopplysninger blir innhentet når du bruker aktivitetene som er oppført nedenfor:

 • Når du abonnerer på vårt nyhetsbrev
 • Når du søker på en jobb hos Orange Cyberdefense
 • Når du legger igjen en kommentar
 • Når du laster ned dokumenter
 • Når du melder deg på arrangementer
 • Når du fyller ut et kontaktskjema for aktiviteter

2. Bruk av personopplysninger, formål og juridisk grunnlag

Når du bruker vårt nettsted innhentes og brukes personopplysninger til følgende formål:

 • Nyhetsbrev og annen salgsfremmende kommunikasjon
 • Salgsfremmende markedsføring generelt
 • Behandling av forespørsler fra deg
 • Kundestøtte og kommunikasjon
 • Produkt- og tjenesteutvikling
 • Statistikk og analyse
 • Administrering av brukerkontoer

Behandling av dine personopplysninger vil ofte være nødvendig for å etterkomme din forespørsel eller utføre våre tjenester. Vi understreker at Orange Cyberdefense kun vil bruke dine personopplysninger til markedsføringsaktiviteter hvis du har gitt forutgående og uttrykkelig samtykke til slik bruk.

Under visse omstendigheter og i henhold til lovgivningen kan det være nødvendig å dele opplysninger med offentlige myndigheter. Vi kan også dele dine personopplysninger for å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter. Dessuten vil dine personopplysninger bli delt med alle juridiske enheter av Orange Cyberdefense (“Orange Cyberdefense“):

 • Orange Cyberdefense Nederland B.V. (Nederland)
 • Orange Cyberdefense NV (Belgia)
 • Orange Cyberdefense UK Limited (Storbritannia)
 • Orange Cyberdefense Sweden AB (Sverige)
 • Orange Cyberdefense Denmark A/S (Danmark)
 • Orange Cyberdefense Norway AS (Norge)
 • Orange Cyberdefense Germany GmbH (Tyskland)
 • Orange Cyberdefense France (Frankrike)

Ved omorganisering eller fullstendig eller delvis salg av virksomheten, vil eventuell deling finne sted i samsvar med lovgivningen som regulerer slik behandling av personopplysninger på det aktuelle tidspunktet.

Cookies (informasjonskapsler)

Vi bruker cookies på vårt nettsted. Du kan lese mer om vår bruk av cookies i vår Cookie Policy, som du kan finne her.

3. Oppbevaring

Orange Cyberdefense sletter dine personopplysninger når vi ikke trenger dine personopplysninger for å oppfylle de ovennevnte formålene. Vi kan imidlertid behandle dine personopplysninger lenger i anonymisert form, eller dersom vi er forpliktet eller berettiget til det i henhold til loven.

4. Samtykke

Når du bruker vårt nettsted, innhenter og behandler vi noen ganger dine personopplysninger basert på ditt samtykke.

Vær oppmerksom på at du kan trekke tilbake ditt samtykke til enhver tid. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke.

Du kan trekke tilbake ditt samtykke ved å:

 • sende en e-post til privacy@orangecyberdefense.com; eller
 • ved å bruke vårt e-postpreferansesenter; eller
 • via en lenke i våre e-poster for markedsføring; eller
 • ved å ringe oss på +47 67 57 37 37.

Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, vil vi stoppe behandlingen av dine personopplysninger, med mindre vi er berettiget til å fortsette å behandle eller lagre dine personopplysninger på et annet juridisk grunnlag, for eksempel i henhold til lovgivningen.

Tilbaketrekking av ditt samtykke vil ikke påvirke legitimiteten av behandlingen før tilbaketrekningen fant sted.

Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, er det mulig at du ikke fullt ut kan bruke funksjonene på vårt nettsted.

5. Sikkerhet

Vi har implementert hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre et tilstrekkelig sikkerhetsnivå, og krever at betrodde tredjeparter som behandler personopplysningene dine gjør det samme. Følgelig gjør vi det vi kan for å sikre dine personopplysningers konfidensialitet og integritet.

6. Dine rettigheter

Du har innsynrett i dine personopplysninger som vi behandler og lagrer, med visse lovbestemte unntak.

Videre har du rett til å motsette deg innhenting og videre behandling av dine personopplysninger. Dessuten har du rett til korrigering av dine personopplysninger, eller til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du ber om det, vil vi uten unødig forsinkelse slette personopplysningene som vi har registrert om deg, med mindre vi kan fortsette behandlingen på et annet juridisk grunnlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for å forsvare et rettslig krav eller for å etterkomme en forespørsel fra deg.

Under visse omstendigheter kan du også be om at vi gir deg en oversikt over dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og be oss om å overføre slike opplysninger til enten deg eller til en annen datakontrollør.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter som beskrevet ovenfor, bes du kontakte oss (se kontaktinformasjon i avsnitt 9 nedenfor).

I forbindelse med forespørsler vedrørende dine rettigheter, ber vi deg om å gi oss tilstrekkelig informasjon til at vi kan behandle forespørselen din, inkludert navn og e-postadresse, samt at du identifiserer deg. Om nødvendig kan vi be om ytterligere informasjon. Vi behandler din forespørsel snarest mulig og innen én måned.

Hvis du er uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger eller er uenig i formålet med vår behandling av dine personopplysninger, kan du enten kontakte oss, ta juridiske skritt gjennom ordinære domstoler, eller du kan sende inn en klage til:

Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles/Brussel
Office: Rue Montoyer 63, 6th floor
Tel. +32 2 283 19 00
Fax +32 2 283 19 50
e-mail: edps@edps.europa.eu
Website: https://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/

7. Lenker til andre nettsteder

Vårt nettsted kan inneholde lenker til andre nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på andre nettsteder (tredjeparts nettsteder) eller for slike tredjeparters prosedyrer vedrørende innhenting og behandling av personopplysninger. Hvis du besøker en tredjeparts nettsted bør du lese personvernpolicyen og andre relevante policyer til eieren av nettstedet.

8. Endringer i denne personvernpolicyen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernpolicyen basert på vesentlige endringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funksjoner og for å forbedre nettstedet.

9. Kontakt

Hvis du ønsker at vi skal oppdatere, korrigere eller slette personopplysningene vi har registrert om deg eller hvis du har spørsmål angående denne personvernpolicyen, kan du kontakte oss:

Orange Cyberdefense Norway
Lysaker Torg 25
N-1366 Lysaker

Telefon:+47 67 57 37 37
Email: privacy@orangecyberdefense.com

Versjon 1.0 – 9 mars 2020

Monique Adlerborn

Information Security Officer

Privacy and security is of the utmost importance at Orange Cyberdefense. For us as cybersecurity specialists, it is important to carefully handle and safeguard your personal information. I ensure that the processing of your personal data proceeds in a secure and structured manner. If you have questions you can contact me at privacy@orangecyberdefense.com.