1. Kunskap
  2. Rapporter & whitepaper
  3. Datasheet: Cloud Security Maturity Assessment

Datasheet: Cloud Security Maturity Assessment

 

En bedömning baserad på välkända branschindex

Användningen av molnet är förmodligen en verklighet för er organisation. Frågan är ifall ni har en plan för hur ni ska utforska och använda den säkert. Vet ni hur era tillgångar skyddas? Vilka användare kan komma åt dem? Förstår ni ansvarsfördelningen mellan era molnleverantörer och er organisation?