Gartner: Orange Cyberdefense är en representativ leverantör av Managed Detection och Response-tjänster

Gartner

Managed Detection and Response marknadsguide

I den senaste rapporten om managerade detektions och responstjänster listades Orange Cyberdefense som en representativ leverantör av Gartner.

Enligt Gartner: ”Managed Detection and Response (MDR)” -tjänster erbjuder kompletta lösningar medCyberSOC 24/7 och baserat på modern teknik. Ansvariga för säkerhets- och riskhantering rekommenderas använda denna undersökning för att avgöra om MDR passar bra för deras operativa säkerhetskrav. ”

Gartner Market Guide for Managed Detection och Response Services, Toby Bussa, Kelly Kavanagh, Pete Shoard, John Collins, Craig Lawson, Mitchell Schneider, 26:e augusti 2020 

Komplett detektionsmodell

Orange Cyberdefense tillhandahåller MDR-tjänster som nyttjar beteendebevakning och machine learning för att upptäcka avancerade hot som kringgår äldre signaturdetektering. Genom att kombinera loggbaserad (SIEM), klient- och nätverksbaserad detektering möjliggör vi en komplett detektionsmodell över både moln- och lokala tillgångar.

Managed Detection and Respons (MDR)-tjänster: allt du behöver veta

Gartner listar Orange Cyberdefense som representativ leverantör för Digital Forensics och Incident Response tjänster

Gartner Market Guide för Digital Forensics and Incident Response Services, december 2019.

Incident response jourtjänst (retainers)är avgörande för organisationer som behöver hjälp att ta hand om cybersäkerhetsincidenter. Ansvariga för säkerhets- och riskhantering rekommenderas använda denna marknadsguide för att bedöma sina IR-strategier och identifiera leverantörer som kan förbättra upptäckten av säkerhetshot.

Read more on Gartner.com

Marknadsguide, ansvarsfriskrivning för leverantörsbetyg:

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som återges i sina publikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att välja endast de leverantörerna med högst betyg eller annan beteckning. Gartners publikationer består av Gartners åsikter och bör inte tolkas som faktiska uttalanden. Gartner avsäger sig alla uttryckliga eller underförstådda garantier med avseende på denna rapport, inklusive garantier eller lämplighet för ett visst syfte.