MDR buyer's guide

Behöver du hjälp med att välja rätt ’detect and response’-lösning?

Testa vår MDR-guide!

Att detektera och åtgärda hot/incidenter kräver tid, kunskap, resurser och investeringar. För att få en uppfattning om vilket som är det bästa alternativet för din organisation kan du prova vår guide för ’managed detection and response’. Guiden kommer att vara en bra utgångspunkt för att implementera en ’managed detection and response’-lösning. Förutom skräddarsydda råd om de specifika tjänsterna; klient-, nätverks- eller loggbaserad-detektering får du även en rekommendation kring hantering av incidenter.

Guide-App disclaimer: Information du skickar med den här appen kommer att lagras och behandlas endast i syfte att tillhandahålla ditt resultat, baserat på allmänna bästa praxis. Andra faktorer som är utanför applikationens avgränsning kan spela en viktig roll för att välja rätt metod för dig. Vi rekommenderar därför att du pratar med våra skickliga konsulter för en djupgående analys av dina krav.

Why Orange Cyberdefense?

Discover our value

Support in your language and compliance with regulations, enabling your business across borders.​

Detection and remediation, not an alert factory.​​

Benefit from our proprietary intelligence-driven approach, innovative techniques and in-house CSIRT.​