1. Rapporter & whitepaper
  2. Top Security Orchestration Use Cases

Top Security Orchestration Use Cases

SOAR-är teknologin bakom, som hjälper till att koordinera, utföra och automatisera uppgifter mellan olika människor och verktyg (som exempelvis redan finns och används i organisationen). Detta gör att företag snabbt kan svara på cybersecurity-attacker och förbättra deras övergripande IT-säkerhetsnivå. SOAR-verktyg använder ”play-books” för att automatisera och samordna arbetsflöden, som kan inkludera valfritt antal olika säkerhetsverktyg samt manuella uppgifter.

Ladda ner 12 use cases till en effektivare SOC här: