Security Navigator 2020

Download the full report here!

Forskningsdrivna insikter för att bygga ett säkrare digitalt samhälle

 • Få ”hela bilden” av cybersäkerhet
 • 100 % förstahandsinformation från de 10 globala CyberSOC från Orange Cyberdefense
 • Erhåll ovärderliga insikter om hur hoten kan se ut
 • Expertrapporter och teknikgranskningar om ämnen som VPN-sårbarheter och HTTPS-kryptering/certifikat
 • Granska attackmönster och statistik för ditt företags storlek och vertikala struktur
 • Läs om vilka de mest störande händelserna under 2019 var, och vad det betyder för framtiden
 • Läs om detta och mycket mer i rapporten som är gratis!

Några lysande exempel från rapporten:

 • Hur COVID-19-krisen påverkade säkerhetslandskapet (Charl van der Walt, forskningschef)
 • 12 sidor med CyberSOC-statistik (Sara Puigvert, vicepresident för Globala operationer)
 • Info om penetrationstest och CSIRT: inklusive snabb hjälp för Fondation du Patrimoine efter branden i Notre-Dame.
 • Djupdykningar kring säkerheten för VPN-teknik och certifikat/infrastrukturen för publika nycklar
 • Spotlight: dataintrångens år (Laurent Célérier, vicepresident för Teknik och Marknadsföring, tidigare i ledningen för Frankrikes försvarsdepartement)
 • Säkerhetsrelaterade prognoser: vart är marknaden på väg? (Stefan Lager, vicepresident för Globala tjänstekedjor)

Läs den nu!

Knowledge is power!
Get a head start on advanced security topics by reading the Security Navigator. This is your number one source for professional insights on key information about cyberdefense. Your download is ready, just click the link below!


Download